Läsning gör skillnad 5.10.2019

Läsning gör skillnad är en fortbildningsdag kring läsfärdighet för grundskolelärare och gymnasielärare i Kristinestad, Närpes, Malax, Korsnäs, Vasa, Korsholm och Vörå.

Målgrupp? Lärare i ovanstående kommuner, övriga ombeds ta kontakt med oss. 
När?
Lördagen den 5 oktober 2019, kl. 8.30–16.00
Var? Åbo Akademi, Academill  (Strandgatan 2) och Vasa övningsskola (Kyrkoesplanaden 11-13)

ANMÄLAN ÄR ÖPPNAD!

Lasning gor skillnad logosamling

Kulturösterbotten    Svenska_kulturfonden_logo_horisontell