Utställare

CLL-logo 10 webb

Centret för livslångt lärande, CLL, har under många år arrangerat lärarfortbildning och fortbildning för personal verksam inom utbildningens stödtjänster och daghem. Vi kan lärarfortbildning och vi finns här för dig och din skola! Kom och ta del av vårt aktuella fortbildningsutbud, såväl korta som längre kurser och projekt, eller be om offert på skräddarsydd fortbildning för den egna organisationen eller kommunen.


BFlogoLandscapeRGB

Barnavårdsföreningen är Finlands äldsta barnskyddsorganisation grundad 1893. Vi arbetar för en bättre barndom, ett stärkt föräldraskap och ett barnvänligare samhälle. Som Finlands enda svenska barnskyddsorganisation har vi ett särskilt ansvar att producera svenskspråkig service till barn och familjer.

Vi stödjer barns och ungdomars sociala och emotionella välbefinnande genom att finnas i skolan. Barn tillbringar en stor del av sin vardag i skolan och därför vill vi bidra med en insats i deras skolvardag. Till Barnavårdsföreningen hör ett barnhem och flera daghem och eftisar i Helsingfors. Vi ger också stöd och råd till barn och familjer som upplever vardagen som utmanande, exempelvis på grund av skilsmässa eller neuropsykiatriska problem. Vi betonar vikten av förebyggande åtgärder och vill stödja barn och föräldrar i ett så tidigt skede som möjligt.

Barnavårdsföreningen utvidgar verksamheten till svenskspråkiga Österbotten. Tack vare ett 3-årigt projektbidrag från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) kan vi erbjuda förebyggande verksamhet i skolorna i Österbotten. Vi erbjuder de tre kostnadsfria skolverksamheterna Vi i klassen, #brafiilis och Next Level, vilka alla har som syfte att stödja barn och unga, stärka välmående hos dem och öka trivseln i skolvardagen. Verksamhet ordnas även för skolpersonal och föräldrar i regionen i form av fortbildning, föreläsningar och föräldramöten.


kifi-logo-orange-svkirjastotunnus-valtakunnallinen-kehittamistehtava-sv

Enheten Nationella utvecklingstjänster vid Helsingfors stadsbibliotek producerar riksomfattande bibliotekstjänster och webbmaterial för biblioteken och bibliotekens användare. De riksomfattande webbtjänsterna hittas via adressen www.biblioteken.fi. Bibliotekstjänsterna på webben erbjuder tillgång till litteratur och informationskällor dygnet runt. På bibliotekens sidor finns t.ex. fritt tillgängliga texter, bilder och videor som lärarna kan använda i sin undervisning.


Datero_20ÅR_logo_v1

Datero är ett IKT-center för personer med speciella behov. Våra målgrupper är personer med funktionsnedsättningar och inlärningsproblem. Datero samarbetar med anhöriga, terapeuter, skolor, bibliotek, föreningar och organisationer. Datero ger information om specialpedagogiska dataprogram och appar, tekniska läs- och skrivhjälpmedel samt specialpedagogiska metoder. Vi erbjuder också personlig handledning, fortbildning, kurser, klubbar och studiecirklar.


enlitenbok.logo

tandsticka

En liten bok ger ut samlingar av små böcker. Böckerna kan innehålla bland annat noveller, dikter, serier eller populärvetenskapliga texter. Till varje samling hör ett lärarmaterial som gör texterna lätta att använda i undervisningen. Böckerna passar unga och vuxna, både i skolan och för fritidsläsning. Mer info på www.enlitenbok.fi


Hälsa för dig och din skola
Folkhälsan värnar om att mångsidigt stärka elevers och skolpersonals välbefinnande och om att skolvardagen skall kännas trygg för alla. Vi har ett brett utbud av hälsofrämjande verksamheter för skolor. Till våra kompetensområden hör arbete för trygga relationer, fysisk aktivitet och återhämtning, kost, jämställdhet, sexuell hälsa och simundervisning. Med våra verksamheter vill vi inspirera skolor att arbeta med hälsa och välmående under hela skolåret. Välkommen att bekanta dig med våra nätverk, kurser, material och annat aktuellt!

Vad är FHille?
FHille-programmet riktar sig till 4-7-åriga barn och deras föräldrar. Det erbjuder föräldrar och barn stunder för gemensam lek och samvaro. Genom språkande samspel, läsning och fantasi stöder FHille- programmet föräldern i det dagliga samspelet med sitt barn och stärker barnets språk. FHille-programmet genomförs i samarbete med kommunernas småbarnspedagogik, förskoleundervisning och familjearbete. Verksamheten genomförs i norra Österbotten, södra Österbotten, Åboland och Nyland.

Språk och samspel
Språk och samspel har verksamhet inom bland annat alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) samt pedagogisk och specialpedagogisk IKT. Vi erbjuder bildstöd- och teckenmaterial för kommunikation och kommunikativ tillgänglighet. Vi ordnar träffar, workshopar och gruppverksamhet inom AKK och specialpedagogisk IKT. Under utställningen kan du bland annat prova på olika digitala verktyg som kompletterar och stöder inlärning och undervisning. Du kan även bekanta dig med en del av våra bildstödsmaterial.


Logo rund, FSL

Finlands Svenska Lärarförbund
FSL är ett fackförbund som främst sköter svenskspråkiga lärares och rektorers intressebevakning. Förbundet har ca 5 000 medlemmar fördelade på 31 föreningar. På lokal nivå sköts den lokala intressebevakningen av våra lokala föreningar och förtroendemän, men även personalen på förbundskansliet hjälper och stöder medlemmar i frågor som berör lärarnas och rektorernas arbete.


logo-stående-svart

FSI erbjuder följande program till skolorna i Svenskfinland:

  • Hoppa-rep
  • Friidrottssnurran
  • Labyrintorientering

Utöver detta  fortsätter FSI med att stöda skolorna i svenskfinland med implementeringen av en  fysisk aktiv verksamhetskultur. Det skulle vara önskvärt att samtliga skolor skulle ha ett samordnat team som arbetar med att främja välmående i skolan, samt utveckla och utvärdera verksamheten kring Skolan i rörelse.  Om det finns behov kan FSI arrangera ett gemensamt seminarium var de skolvisa teamen sammanstrålar för att utbyta idéer och erfarenheter och förhoppningsvis även lära sig någonting nytt.  Johanna Berlin, klasslärare och mentor för programmet finns på plats. Välkommen och bekanta dig med utbudet samt diskutera hur stöda skolorna!


HoS_bla transp bakgrund

Förbundet Hem och Skola är en centralorganisation för föräldraföreningar vid daghem och skolor i Svenskfinland. Vi jobbar för att barnen skall må bra och för att föräldrarna skall göras delaktiga i sina barns lärande och skolgång. Förbundet Hem och Skola arbetar på nationell nivå för:
• En positiv dialog mellan hemmet och daghemmet/skolan
• En bra kontakt mellan föräldrarna
• Ett positivt förhållningssätt till daghemmet/skolan

För att eleverna ska trivas och må bra i skolan och på daghemmet måste det finnas ett fungerande samarbete mellan personal och föräldrar. När det finns ett gott samarbete och en förtroendefull relation barnen bättre och det stödjer även inlärningen.

Vi har mycket material och tips som kan hjälpa dig att få ett fungerande samarbete och förtroendefulla relationer med föräldrarna.


Förlaget_kombination_A_print_CMYK

Förlaget är ett modigt, oberoende alternativ som ger ut de bästa böckerna på svenska i Finland. Vi vill utöka den litterära mångfalden och vi jobbar globalt. Hos oss hittar du läsning för barn och ungdomar i alla åldrar. Vår utgivning omfattar en rad ungdomsromaner och bilderböcker av författare som Lena Frölander-Ulf, Kaj Korkea-aho och Ted Forsström, Tove Jansson, Linda Bondestam, Mauri Kunnas, Tove Appelgren och Maria Turtschaninoff. Vi ger även regelbundet ut debutanter. Våra bokkataloger hittar du på www.forlaget.com


pärmbild kk TG logo förbättrad (1)

Topeliusgymnasiets Kodknäckaren 2.0 kommer ut i allfinlandssvensk upplaga. I förordet vänder vi oss till den studerande vid vilket gymnasium som helst i Svenskfinland. Pärmen utgör en multimodal visuell lek mellan text och bild. Topeliusgymnasiets egen profil är nedtonad. Vi finns på plats för att berätta mera.
Annette Kronholm-Cederbergs keynote Att läsa och skriva på tvärs över ämnen med tillhörande workshop, samt Jonathan Fagerströms och Ann-Katrin Backs workshop Knäcka textkoder i matematik, kemi och fysik har direkt koppling till Kodknäckaren 2.0.


Kulturösterbotten

KulturÖsterbotten är en regional kulturenhet inom samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK).  KulturÖsterbotten arbetar bland annat för att stöda den svenskspråkiga befolkningens kulturella identitet, fördjupa samarbetet inom kultursektorn och främja förutsättningarna för kreativ verksamhet i Österbotten.


Lärum
Lärum 
utvecklar och erbjuder specialpedagogiska material och läromedel. Vi hjälper Er hitta anpassade och ändamålsenliga material och läromedel. Vår målgrupp är lärare och annan personal som arbetar med personer som behöver anpassade inlärningsmiljöer.

Besök vår utställning under fortbildningsdagen. Ni kan göra köp och beställningar denna dag. Kom också och fynda i vår loppishörna!


LL-Center_logo
LL-Center arbetar med och för lättläst på svenska i Finland. Vi ger bland annat ut den lättlästa nyhetstidningen LL-Bladet, ordnar kurser i att skriva lättläst, erbjuder rådgivning kring lätt språk och sprider information om lättlästa böcker och annat lättläst material.

Lättläst kan vara ett sätt att göra böcker, nyheter och information tillgängliga för elever som har svårt att klara av texter skrivna på allmänspråk, till exempel på grund av olika inlärnings- och språksvårigheter, ett annat modersmål, intellektuell funktionsnedsättning eller helt enkelt läsovana.

I vår utställning kan du bekanta dig med lättlästa böcker och LL-Bladet.
Läs mera på vår webbplats: https://ll-center.fi/svenska/start/


Läscentrum

Läscentrum arbetar för läsning och läskompetens. Vi sammanställer fakta om läsning och läskompetens, och arbetar som sakkunniga i nationella och internationella nätverk. Vi koordinerar och deltar i kampanjer och projekt samt ger ut litteraturtidningar. Vi förmedlar författarbesök för att inspirera till läsning och förbättra författarnas utkomst. För mera info se: https://lukukeskus.fi


Läsrörelsen

Läsrörelsen har sin grund i Läskunnighetsforumet, som tillsattes av kultur- och undervisningsministeriet för att ta fram lösningar som ska förbättra läskunnigheten bland barn och unga och väcka deras läslust. Läskunnighetsforumet utarbetade riktlinjer för att utveckla läskunnigheten, och arbetet fortsätter nu i form av Läsrörelsen. Läsrörelsens koordinatorer samordnar arbetet med att genomföra riktlinjerna, samlar information, sprider läslust, skapar nätverk, stödjer olika projekt och processer samt samarbetar med aktörer inom fältet. Läsrörelsen stärker verksamhet som främjar läskunnighet och främjar multilitteracitet. www.lukuliike.fi/sv


Moomin Characters är det licensbolag som förvaltar Tove Janssons konstnärsskap. År 2020 är det 75 år sedan den första Muminboken, Småtrollen och den stora översvämningen gavs ut. Moomin Characters uppmärksammar jublieumsåret med en stor välgörenhetskampanj för att rädda Östersjön #VÅRTHAV.
Du kan läsa mer om Mumintrollen och Tove Jansson, testa vilken Muminkaraktär du är och hitta pyssel på www.moomin.com/sv/


NG_logo_RGB_4C_cmyk

Andelslaget Närpes Grönsaker är landets ledande leverantör av inhemska tomater och i vårt sortiment ingår även specialtomater, gurka, paprika och chili. Våra medlemmars växthus hör till landets absolut bästa, vilket också syns i att över 95 % av våra lokalproducerade grönsaker odlas med förnybar inhemsk värme-energi. Kvalitén på våra grönsaker är det viktigaste av allt. Tack vare vår kunskap och många generationers erfarenhet, har vi idag moderna sorteringslinjer och förpackningsmaskiner som gör det möjligt för våra grönsaker att gå från planta till butik på mindre än 2 dygn. Därmed kan vi behålla grönsakernas unika smak i identitet hela vägen fram till konsumenten.

Vi på Andelslaget Närpes Grönsaker förespråkar hälsosamma mellanmål, genom att ta fram nya produkter som är lätta och smidiga att ta med och som går att ätas genast. Fram för allt för barn och unga. Ett konkret resultat i att öka användningen av grönsaker i maten, är vår nylanserade receptsida www.kasvisreseptit.fi. Där kan man hitta grönsaksrecept till både vardag och fest, sidan är tvåspråkig. Registrera dig som användare redan idag och få tillgång till finurliga funktioner så som Din kokbok och Inköpslistan. Mer om oss kan du läsa på www.narpesgronsaker.fi eller följ oss på Facebook och Instagram.


kv

Välkommen att bekanta dig med Otavas läromedel!
Otava Utbildning erbjuder läromedel på finska och svenska, både tryckt och digitalt – från förskolan till gymnasiet. Sortimentet är stort och fortsätter att växa.

Vårt mål är att stöda lärarna i deras viktiga arbete och hjälpa elever och studerande att hitta sina egna sätt att lära sig. Vår verksamhet bygger på samarbete med våra kunder och en vilja att tillsammans skapa enklare, effektivare och mer inspirerande lärande. Våra läromedel har utvecklats utgående från lärarnas och elevernas önskemål och vidareutvecklas fortsättningsvis.

Mer info om oss och våra läromedel hittar du på www.otava.fi/otavautbildning


PN logo sininen RGB


Pohjola-Norden är ett förbund som erbjuder nordisk verksamhet för sina medlemmar och andra intressenter. 

Pohjola-Nordens skolenhet erbjuder bla:
– stipendier och understöd för bla lägerskolor, studieresor och utbyte
– seminarier och information
– portalen Norden i Skolan; vänklasser, projekt och information
– skolbesök
– litteraturveckan
– Nordjobb

Vill du veta mera om verksamheten kolla; https://pohjola-norden.fi/sv/startsida
pohjola-norden i skolan på FB och  https://nordeniskolen.org/sv/


Qridi

Qridi är ett mångsidigt verktyg för formativ bedömning och lärandeanalytik. Qridi har utvecklats i samarbete med ett stort antal finländska lärare och experter för att uppfylla kraven i den nya läroplanen för grundskolan. Qridi synliggör lärandet genom data som samlas in genom mångsidiga bedömningar, t.ex. självutvärderingar eller kamratrespons. Bedömningarna kan exempelvis gälla förmågan att arbeta, mångsidig kompetens, attityder, värderingar eller uppförande. Qridi stödjer utvecklingen av bedömningskulturen. Förutom inom den grundläggande utbildningen används Qridi även inom idrottsföreningar och bland vuxenstuderande.

För mera info se https://qridi.fi/


Robot Workshop Finland är ett företag med 10 års erfarenhet av att hålla kurser, klubbar, temadagar och lärarfortbildningar inom teknik och programmering i skolor och för företag inom hela Svenskfinland. Vårt mål är att på ett roligt, kreativt och utmanande sätt lära ut nya kunskaper.


Skolmusik


Schildts & Söderströms är en central aktör inom utbildningssektorn i Finland. Vi har läromedel från förskolan till och med gymnasiet. Modersmål och litteratur har alltid varit vårt speciella skötebarn, vi har för tillfället olika basläromedel för varje stadium. Dessutom finns för lågstadiet en hel del stödmaterial i form av extra läsförståelsehäften och andra träningsmaterial. Du hittar mer information på vår webbplats, sets.fi

Vid sidan av läromedel för läsinlärning och lästräning satsar vi mycket på lustläsning för barn och ungdomar. Vår utgivning av litteratur för yngre åldrar är omfattande. Varje år ger vi ut ett stort antal nya titlar, både av etablerade författare och av debutanter. En presentation av vår skönlitterära utgivning hittar du på sets.fi


SFV logo

Vi vet att läsning gör skillnad. Genom åren har SFV gett bidrag till många olika läsprojekt – och kommer att göra det även i framtiden. Under Fortbildningsdagen vill vi träffa dig som jobbar som lärare, höra om dina erfarenheter kring läsning och vad du har på gång just nu. Vi berättar gärna om lyckade läsprojekt som fått bidrag av oss – de kan ge inspiration till nya!

SFV är en allmännyttig förening som främjar utbildning, kultur och fri bildning på svenska i Finland. Du, eller din skola, kan när som helst under året ansöka om bidrag från oss. Vi har med hjälp av experter ringat in de utmaningar och möjligheter som finns inom utbildningen idag, och valt att fokuserat jobbat för att förbättra några områden. Dessa fokusområden kan du läsa om här: https://www.sfv.fi/sv/vad/utbildning/. Det är viktigt att du läser dem innan du ansöker om bidrag från SFV.

Vår vision för den finlandssvenska utbildningen är att varje individ utvecklar kompetenser som behövs för framtiden. Vi ser fram emot att träffa dig 5.10!


Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. är ett vetenskapligt samfund som samlar in och sprider kunskap om den svenska kulturen i Finland. Till SLS verksamhet hör vetenskaplig utgivning, arkiv och forskning. Vi erbjuder pedagogiskt material och tjänster för lärare som kompletterar undervisningen, särskilt i historia, modersmål och musik. Du kan låna material av oss, använda de resurser som finns på webben eller komma på besök med din skolklass.

Topelius för lågstadiet och gymnasiet
Våra digitala läromedel för grundskola och gymnasium baserar sig på texter av Zacharias Topelius. Materialet består av tematiska helheter som är kopplade till olika läroämnen, främst modersmål och historia, men också musik och bildkonst. Eleverna får bekanta sig med Topelius och hans litteratur på ett multimodalt, interaktivt och flexibelt sätt. Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel på uppdrag av och i samarbete med SLS och är fritt tillgängliga på gratis.laromedel.fi. Besök oss på utställningen så berättar vi mer om Topelius för skolan och våra andra pedagogiska resurser!

Mera information om SLS utbud för skolan hittar du på www.sls.fi/skolan.


Ung Företagsamhet rf. (UF) stöder barn och ungdomars attitydfostran, arbetslivsfärdigheter och ekonomiska färdigheter. Genom UFs undervisningsmaterial och digitala verktyg utvecklas kunskaper och färdigheter som krävs för att våra barn och ungdomar har de färdigheter som krävs i det föränderliga samhället och arbetslivet. Ung Företagsamhet rf:s undervisningsmaterial stärker ungas kunskaper inom företagsamhet, arbetslivs- och ekonomikunskap, i åldrarna 7-25 år.

Att lära genom att göra –  En företagsam pedagogik för grundskolan och andra stadiet

UF står till tjänst med:

  • verktyg för ämnesöverskridande undervisning och förverkligande av mångsidig kompetens – enligt läroplanens målsättningar
  • färdigt material och stöd för ibruktagandet av materialet

På fortbildningsdagen ställer Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga läromedelsteam ut aktuella läromedel för grundskolan. Utbildningsstyrelsen ger med statlig finansiering ut läromedel för små undervisningsgrupper. Kom och bekanta dig med vår nya läromedelsserie Zooma in på… som lämpar sig för specialundervisningen i årskurserna 7–9. I Zooma in på-serien har vi lagt särskild vikt på att stödja läsförståelsen. Våra läromedel utvecklas i samarbete med lärare och elever; kom och berätta vad du behöver så kan vi beakta det då vi vidareutvecklar serien.

Bekanta dig med våra läromedel på www.oph.fi/bokhandel.

Vi ses i Vasa 5.10!


logo-valteri-colors (1)

Valteri center för lärande och kompetens erbjuder elever, deras familjer och medarbetare stöd för lärande och skolgång. Barn och unga som omfattas av allmänt, intensifierat och särskilt stöd har nytta av våra tjänster. Vårt mål är att så många elever som möjligt ska kunna gå i skola i sin egen hemkommun och sin egen närskola. Inom Valteri finns en mångsidig sakkunskap i anslutning till stöd för lärande. Bekanta dig med vårt utbud och ställ gärna frågor. Tillsammans funderar vi ut en fungerande lösning för barnets eller den ungas skolgång och vardag!

För mera info se https://www.valteri.fi/sv/


wt-logo

Wasa Teater arbetar målmedvetet med att främja och stimulera den dramapedagogiska verksamheten i daghem och skolor. Teaterkonsten bidrar till att utveckla individens motoriska, sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens.

Tillsammans med er pedagoger vill vi skapa konstnärliga läroprocesser och stimulera arbete vad gäller lärande, estetisk verksamhet och personlighetsutveckling. Det ger barn och unga möjlighet till ett lustfyllt lärande med inlevelse och reflektion. Kom och bekanta er med vårt pedagogombudsnätverk, våra känslokort och dramapedagogiska material och workshops.